top of page

Ancestral Lineage of the LiuHe-ZiRanMen System

 

ZIRANMEN

LIUHEMEN

ZIRAN QIGONG

Master Xu Ai Zhai

Master Liu DeKuan

Master Du Xin Wu

Immortal Liu Sheng Xian

LUOHAN QUAN

Master Zhao Xin Zhou

Master Wan Lai Sheng

Master Liu BaiChuan

Master Hong Zheng Fu

Master Liu DeMing

bottom of page