top of page
YING YONG QUAN - BASIC FIST
DA LIU HE QUAN - SIX HARMONY FIST
HEI HU QUAN - BLACK TIGER FIST
BA XIAN JIAN - EIGHT IMMORTALS STRAIGHT SWORD
ZHANG SANFENG TAIJI JIAN- WUDANG TAIJI STRAIGHT SWORD
ZI RAN MEN - FREE FORM
JIU ZHOU GUN – NINE PROVINCE STAFF
TAICHI BEIJING 24
TAO JIA QIAN BA ZUAN
WUXING QIGONG
SHAOLIN BASHI QIGONG
ZIRAN QIGONG
STRESS AND ANXIETY RELEASE
ZIRAN QIGONG LEVEL I
ZIRAN QIGONG LEVEL II
bottom of page